W dniu 26.10.2011 w godzinach od 6.00 do 12.00 nastpi planowana przerwa w dostawie Internetu spowodowana montaem nowego routera brzegowego. Efektem powinna by poprawa pynnoci dziaania usug Woj-Net. Za utrudnienia Przepraszamy!!!